You are currently viewing Modificētā ciete vai ģenētiski modificēta ciete

Modificētā ciete vai ģenētiski modificēta ciete

Nereti uz bērnu pārtikas iepakojumiem sastopamies ar terminu „modificētā ciete”, kas rada mulsumu, jo šķiet, ka tas ir tas pats, kas ģenētiski modificēta ciete. Tā tas nav!

Modificētā ciete nozīmē, ka cietes īpašības ir izmainītas, apstrādājot to ar fizikālām metodēm, ķīmiski vai fermentatīvi, nevis ģenētiski. Tomēr arī šī ciete var būt ģenētiska, bet tad tai obligāti ir jābūt marķētai ar uzrakstu, ka tā satur ĢMO, tas attiecās uz jebkuru pārtikas produktu*. Līdz ar to, ja uz etiķetes ir, piemēram, norāde ,,modificētā ciete”, tad tā ir ciete, kas modificēta ķīmiski vai fizikāli. Ja tā būtu ģenētiski modificēta, tad, protams, uz to attiektos ĢMO marķēšanas prasības.

Kas ir modificētā ciete

Ciete – galvenā ogļhidrātu rezerve augos, ir polisaharīds, kas veidots no glikozes molekulu atlikumiem. Ciete nav viendabīgs produkts, tā sastāv no amilozes (gara, nesazarota) un amilopektīna (sarežģīti sazarots). Šīs sastāvdaļas nosaka cietes, kas iegūtas no attiecīgajiem augiem, īpašības. Modificētas cietes ir produkti, kurus iegūst no dabīgās cietes to apstrādājot fizikālām metodēm, ķīmiski vai fermentatīvi. Atbilstoši vēlamajam modificētās cietes pielietojumam ir modificēta – pastiprināta vai izmainīta tā vai cita cietes īpašība.

Pārtikas rūpniecībā izmanto cietes briešanas spējas un ar to saistītās tehnoloģiskās īpašības (plūstamību, suspendēšanu u.c.). Modificētas cietes pārsvarā izmanto kā pārtikas piedevas.
To atbilstības novērtēšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumu Nr. 86 “Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un to lietošanas kārtība” prasībām.
Modificēta ciete, izmantojama pārtikā NAV! kaitīga cilvēka veselībai.

*Pārtikai, kas ražota no ģenētiski modificētiem augiem, ir jābūt marķētai ar uzrakstiem„ražots no ģenētiski modificēta..” vai „satur ģenētiski modificētu. Nav jāmarķē tādi pārtikas produkti, kas satur ĢM sastāvdaļas vai kuri ražoti no tiem ar īpatsvaru, kas nepārsniedz 0,9% no pārtikas sastāvdaļām, kuras uzskata par atsevišķām, vai pārtikas, kas sastāv no vienas sastāvdaļas, ar noteikumu, ka šī klātbūtne ir nejauša vai tehniski nenovēršama. Latvijā ir atļauts tirgot pārtiku, kas sastāv vai ir ražota no ģenētiski modificētas (ĢM) sojas, rapša, kukurūzas, kokvilnas un cukurbietēm. Latvijas veikalos ĢM marķētajai pārtikai ir jābūt novietotai atsevišķi no citiem produktiem, lai tie būtu viegli identificējami un pie plaukta ir jābūt skaidrai norādei par ĢMO.

Bērnu pārtikas “Humana” uztura speciāliste Tatjana Tepo.

Atbildēt